Telefon

42 73 99 01

Email

kontakt@mind2body.dk

Åbnigstid

Efter aftale

Privatlivspolitik for

Mind2Body
v/Rolf Larsen
Ladegårdsparken Øst 15 4th
4300 Holbæk

Dato: 11.10.2023

  1. Indledning

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Mind2Body indsamler, behandler og beskytter personoplysninger i overensstemmelse med EU’s General Data Protection Regulation (GDPR) og andre gældende databeskyttelseslove.

  1. Dataansvarlig

Mind2Body er den dataansvarlige for de personoplysninger, der indsamles og behandles som beskrevet i denne privatlivspolitik.

  1. Formål med databehandling

Vi indsamler og behandler personoplysninger til følgende formål:

a. Registrering og administration af klienter og kursusdeltagere.
b. Levering af alternativbehandlingstjenester og kursusaktiviteter.
c. Kontakt med klienter og kursusdeltagere i forbindelse med tidsplanlægning, fakturering og serviceopfølgning.
d. Opfyldelse af lovmæssige forpligtelser.
e. Forbedring af vores tjenester og kvalitetssikring.
f. Markedsføringsaktiviteter med samtykke fra de registrerede.

  1. Typer af indsamlede personoplysninger

Vi indsamler følgende følgende typer af personoplysninger: Navn, alder, køn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, oplysninger om sygdom (kun i forbindelse med alternativbehandling), andre relevante oplysninger, der er nødvendige for behandlingen

  1. Retsgrundlag for databehandling

Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med GDPR’s bestemmelser, herunder samtykke fra de registrerede, når det er nødvendigt. Derudover behandler vi personoplysninger som nødvendigt for at opfylde kontraktlige forpligtelser eller for at overholde lovmæssige forpligtelser.

  1. Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger opbevares kun i det tidsrum, der er nødvendigt for at opfylde de formål, de blev indsamlet til, medmindre lovgivningen kræver længere opbevaring. Når oplysningerne ikke længere er nødvendige, vil de blive slettet eller anonymiseret.

  1. Databeskyttelse

Vi træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller destruktion. Vi sikrer, at vores medarbejdere og samarbejdspartnere, der har adgang til personoplysninger, er underlagt fortrolighed og databeskyttelsesforpligtelser.

  1. Dine rettigheder

I henhold til GDPR har de registrerede følgende rettigheder:

a. Retten til at tilgå og rette personoplysninger.
b. Retten til at trække samtykke tilbage, når behandlingen er baseret på samtykke.
c. Retten til sletning af personoplysninger under visse omstændigheder.
d. Retten til dataportabilitet, dvs. at modtage personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
e. Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen under visse omstændigheder.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os ved hjælp af de oplysninger, der er angivet nedenfor.

  1. Kontaktinformation

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores privatlivspolitik eller vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte os på:

E-mail: kontakt@mind2body.dk eller telefon 42 73 99 01

  1. Ændringer i privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden for at afspejle ændringer i vores praksis eller efterlevelse af lovgivningen. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside, og vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå denne politik for at holde dig opdateret.